Velkommen til Dværgeforeningen

Vi tilbyder et mødested i øjenhøjde for hele familien. Dværgeforeningen er et sted, hvor man får venner for livet, erfaringsudveksling, informationer og meget andet.


Foreningens formål:

  • Støtter og vejleder personer med dværgvækst og deres familier
  • Samler oplysninger og viden om dværgvækst fra hele verden og arbejder for at udbrede kendskabet til dværgvækst
  • Samarbejder med fagpersoner (læger, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer)
  • Afholder arrangementer som pinseseminar, efterårsseminar, familiedage og weekendture for forskellige aldersgrupper
  • Deltager i internationale seminarer og sportsarrangementer
  • Samarbejder med andre sjældne sygdoms- og handicapgrupper

Vi repræsenterer dværge i alle aldersgrupper, med forskellige typer af dværgvækst og med alle mulige forskellige holdninger. Derfor har vi ikke som forening en entydig holdning til emner som fx. deltagelse i medicinske forsøg, benforlængelse, optræden i medier mv.