10 gode råd

Socialrådgiver Inge Louv fra Center for Små Handicapgrupper giver disse råd om mødet med kommunen.

1. Beskriv konkret jeres eller jeres barns behov, herunder familiens – undgå paragraffer eller at tale om at “vi kender vores rettigheder”.

2. Tag altid udgangspunkt i, at sagsbehandleren ikke kender jeres families aktuelle situation og jeres konkrete behov. Hjælp dem med at forstå og være opmærksom på, at det kan være svært at sætte sig i din/jeres situation – den kender kun du/I. Husk! Din situation er ofte vanskelig og det er sagsbehandlerens også.

3. Hold alt på skrift – Undgå telefonsamtalerne, da der kan opstå tvivl om aftalerne. Hvis I har en telefonsamtale eller et møde med et vigtigt indhold, lav da et kort referat med jeres opfattelse af mødet eller samtalen og send det til kommunen. Skriv ikke “vi ved … ” Skriv i et høfligt sprog og vær åbne for, at I kan have misforstået noget. Læg op til aftaler om f.eks. tidsfrister og indhentninger af udtalelser og bekræft dem gerne på skrift

4. Bed om aktindsigt løbende. Så ved I hvad kommunen skriver og tænker.

5. Vær opmærksom på, at jeres sagsbehandler ofte ikke kender til sjældne diagnoser – giv gerne jeres sagsbehandler lidt skriftlig information om diagnosen.

6. Skriv tilbage til jeres sagsbehandler om det, der virker – Tak for den hjælp, I har fået, f.eks. støtte til foreningskurser. De hører sjældent ros.

7. Forbered jer til møder – ved fx at skrive jeres spørgsmål ned og vend jeres oplæg til et møde med Center for Små Handicapgruppers rådgivning. Det kan I også gøre med breve til kommunen. Vi ved, hvad I skal være opmærksomme på.

8. Hold gerne møder hjemme hos jer selv – og gerne, så jeres sagsbehandler møder jeres barn og/eller får indtryk af jeres hverdag. Gør sagen så konkret, som muligt for dem, så sagen ikke bare er en sag blandt mange. Holdes mødet på kommunen tag da gerne en anden person med. Man mister ofte detaljer, hvis man er alene.

9. Bed om, at der jævnlig holdes koordineringsmøder, hvor alle som arbejder med jeres barn er til stede. Det giver ofte et nemmere forløb hvis alle har siddet om det samme bord.

10. Bed altid om en skriftlig og konkret begrundelse på et afslag. Afgørelsen skal forholde sig til jeres konkrete ansøgning. Det er ikke nok hvis afslaget henviser til, at kommunen generelt ikke bevilliger det ansøgte. I skal samtidig sikre, at I modtager en klagevejledning og ankefrister.