Social profil

I samarbejde med paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser har Dværgeforeningen udarbejdet:

1) et medicinsk faktablad, som giver et hurtigt indblik i diagnoser, forekomst, arvegang m.m
2) en social tjekliste, der er en oversigt over hvilken hjælp og støtte, som er relevant for forskellige aldersgrupper
3) en social håndbog (pdf), som uddyber de udfordringer, som dværge og pårørende står over for og peger på mulig hjælp og støtte

1 og 2 kan give fagfolk som sundhedsplejersker, socialrådgivere, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. et hurtigt overblik over, hvad dværgvækst er, og hvordan og hvornår dværge bedst får hjælp og støtte i hverdagen.

3) kan give dværge og de berørte familier et godt redskab i hverdagen og i mødet med fagfolk.

Du kan læse mere om de sociale profiler på hjemmesiden www.sjaeldenborger.dk