Social Tjekliste

Familien, barnet og den unge

 • Støtte i daginstitutionen, skolen og fritidshjemmet til barnet/den unge
 • Hel eller delvis kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældrene
 • Støtte til befordring til barnet/den unge i dagligdagen, evt. støtte til bil til familien
 • Dækning af merudgifter, fx tøj, sko og ekstra vask
 • Deltagelse i handicaprettede kurser
 • Støtte til befordring til barnet/den unge/familien i forbindelse med hospitalsbehandling
 • Støtte til forældres forplejning og ophold i forbindelse med hospitalsindlæggelse
 • Ledsageordning
 • Aflastning

Uddannelse og arbejde

 • Rådgivning om uddannelses-/erhvervsvalg
 • Revalidering til uddannelse
 • Handicaptillæg til SU
 • Rådgivning og vejledning om omskoling, støttet beskæftigelse, førtidspension
 • Forebyggelse og behandling
 • Behandling

Voksne

 • Støtte til transport ifm. uddannelse, arbejde, fritidsaktiviteter, behandlinger m.v. o Dækning af merudgifter, fx i forbindelse med tøj og sko, ekstra vask
 • Rådgivning om egnet bolig
 • Fodpleje
 • Deltagelse i handicaprettede kurser
 • Ledsageordning

Øvrigt

NB: Da det er meget forskelligt, hvordan dværgvækst påvirker den enkelte, er punkterne i tjeklisten ude­lukkende vejledende.