Opgaver

Formand

 • Vælges på generalforsamlingen
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Indkalder til og leder foreningens bestyrelsesmøder
  • Tager sig af henvendelser til foreningen: telefoniske, email og skriftlige
  • Deltager i Sjældne Diagnosers halvårlige repræsentantskabsmøder i marts og november
  • Koordinerer ansøgninger om økonomisk støtte
  • Udfærdiger bestyrelsens beretning for det forløbne år samt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling
  • Aflægger bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling
  • Skriver leder i nyhedsbrev
  • Koordinerer ansøgninger om økonomisk

Næstformand

 • Vælges på bestyrelsens første møde
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Deltager i foreningens bestyrelsesmøder, herunder turnus med referatskrivning
  • Deltager i den årlige ordinære generalforsamling
  • Indtræder i formandens sted, når denne er forhindret

Kasserer

 • Vælges på generalforsamlingen
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Deltager i og præsentere økonomiske nøgletal på foreningens bestyrelsesmøder. Informere om evt. budgetafvigelser
  • Fører foreningens regnskab. Sørger for rettidig betaling af regninger
  • Udsender økonomisk opgørelse/opkrævning til medlemmerne
  • Sørger for udformning og revision af foreningens regnskab, således at dette kan fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling
  • Søger om økonomisk støtte samt sende efterfølgende regnskab
  • Vedligeholder medlemsregister

Sekretær

 • Vælges på bestyrelsens første møde
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Deltager i foreningens bestyrelsesmøder, herunder turnus med referatskrivning
  • Deltager i den årlige ordinære generalforsamling

Medlem

 • Vælges på generalforsamlingen
  • Varetager foreningens daglige ledelse sammen med den øvrige bestyrelse
  • Deltager i foreningens bestyrelsesmøder
  • Deltager i den årlige ordinære generalforsamling

Suppleant

 • Vælges på generalforsamlingen
  • Deltager på lige fod med de øvrige medlemmer af bestyrelsen, men uden stemmeret
  • Indtræder i bestyrelsen såfremt dette er påkrævet

Intern revisor

 • Vælges på generalforsamlingen
  • Reviderer foreningens regnskab forud for generalforsamlingen

Seminargruppe

 • Vælges på generalforsamlingen
  • Udarbejder program og budget
  • Arrangere aftaler med oplægsholdere, børnepassere og evt. underholdere
  • Fremlægger planer og budget til godkendelse i bestyrelsen

Efterårsseminargruppe

 • Vælges på generalforsamlingen
  • Udarbejder program og budget
  • Arrangere aftaler med diverse
  • Fremlægger planer og budget til godkendelse i bestyrelsen